Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb osnovano je 1878. godine. Društvo je neovisna i nevladina organizacija koja djeluje uz pomoć dobrovoljaca, kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomaganja građana u duhu humanizma i solidarnosti, u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Humanističkim odgojem djece i mladeži društvo razvija solidarnost, nepristanost, poštovanje ljudskog bića i života u međusobnom miru i suradnji.

Glavni ured Gradskog društva Crvenog križa nalazi se u Ilici 223. Crveni križ Zagreba dijeli se na jedanaest područnih društava: Črnomerec, Donji Grad, Dubrava, Gornji Grad – Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb, Peščenica, Sesvete, Susedgrad, Trešnjevka i Trnje.

KONTAKT:

Tel.     01/ 3777 895   01/ 3778 236

Fax     01/ 3770 681

Email adresa:  ckz@crvenikriz-zg.hr

Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb:

-        poštom na adresu: Ilica 223, 10000 Zagreb

-        putem telefona na broj 01/5582 135

-        na fax broj: 01/ 3770 681

-        elektroničkom poštom na: ivica.golubic@crvenikriz-zg.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

 

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade od 24. siječnja 2014. godine.